2018 yılı silah ruhsat harç bedelleri

2018 yılı silah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 2018 yılı silah ruhsat harç miktarları aşağıdaki miktarlara çıkarılmıştır.

Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli         = 4.596,50 TL
Bulundurma Ruhsatı Harç Bedeli = 1.470,90 TL
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı              = 35,70 TL olarak belirlenmiştir.
2018yılı ocak ayından itibaren yeni silah ruhsat  harç miktarıları yukarıda belirtilen şekilde yatırılacaktır.

Cirodan taşıma ruhsatı için 2017 yılı ciro miktarları halen açıklanmamış olup açıklandığında web sitemizde duyurulacaktır.