2020 yılı silah ruhsat harç bedelleri

2020 yılı silah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 2020  yılı silah ruhsat harç miktarları aşağıdaki miktarlara çıkarılmıştır.

Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli          = 6,971,00 TL
Bulundurma Ruhsatı Harç Bedeli = 2,230,80 TL
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı               = 54,00 TL  olarak belirlenmiştir.
2020 yılı ocak ayından itibaren yeni silah ruhsat  harç miktarıları yukarıda belirtilen şekilde yatırılacaktır.

01.01.2020 tarihinden itibaren Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti : 60,00 TL Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti : 35,00 TL
Ciro miktarından 17,900,00 TL ve üzeri cirosu olanlar Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.