2021 yılı silah ruhsat harç bedelleri

2021 yılı silah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre 2021  yılı silah ruhsat harç miktarları aşağıdaki miktarlara çıkarılmıştır.

Taşıma Ruhsatı Harç Bedeli          = 7,606,00 TL
Bulundurma Ruhsatı Harç Bedeli = 2,434,00 TL
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı               = 58,90 TL  olarak belirlenmiştir.
2021 yılı ocak ayından itibaren yeni silah ruhsat  harç miktarıları yukarıda belirtilen şekilde yatırılacaktır.

01.01.2021 tarihinden itibaren Taşıma Ruhsatı Kart Ücreti : 60,00 TL Bulundurma Ruhsatı Kart Ücreti : 35,00 TL
Ciro miktarından 19,530,00 TL ve üzeri cirosu olanlar Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.